Liệu mật khẩu của tôi đã bị Pwned hay chưa? Trình kiểm tra mật khẩu trực tuyến Pwned

Liệu mật khẩu của bạn đã bị Pwned hay chưa? Kiểm tra mật khẩu của bạn so với hàng triệu mật khẩu thực tế đã bị rò rỉ trước đây.

Dán mật khẩu vào trên để kiểm tra xem nó đã bị rò rỉ chưa

Làm thế nào để kiểm tra xem mật khẩu của bạn đã bị Pwned hay chưa?

Cơ sở dữ liệu mật khẩu bị đánh cắp thực tế
Online & không cần tải xuống
An toàn và riêng tư
Sử dụng miễn phí

Kiểm tra mật khẩu đã bị Pwned

Kiểm tra mật khẩu đã bị Pwned sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu mật khẩu đã bị rò rỉ và kiểm tra mật khẩu của bạn. Pwned passwords là một danh sách hàng ngàn mật khẩu đã bị lộ trong các vụ vi phạm dữ liệu trong những năm qua.

Nếu mật khẩu của bạn bị lộ ra ngoài thì nó sẽ không an toàn cho việc sử dụng tiếp theo, do khả năng mật khẩu của bạn sẽ bị sử dụng bởi hacker để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của bạn. Hacker có thể tải xuống mật khẩu của bạn và sử dụng chúng trong các cuộc tấn công trực tuyến.

Những cuộc tấn công xảy ra hàng năm dẫn đến hàng triệu mật khẩu bị rò rỉ. Đó là lý do tại sao cần kiểm tra mật khẩu của bạn định kỳ để biết liệu bạn có bị pwned hay không. Dịch vụ kiểm tra mật khẩu pwned của chúng tôi cung cấp một cách dễ dàng để đảm bảo rằng mật khẩu của bạn an toàn để sử dụng.

Câu hỏi thường gặp

Không, chúng tôi sử dụng một thuật toán mật mã hóa để mã hóa mật khẩu của bạn, và yêu cầu tất cả các mật khẩu bị lộ bắt đầu bằng các ký tự được mã hóa giống như của bạn. Sau đó, chúng tôi kiểm tra từng mật khẩu để xem liệu hình dạng được mã hóa của chúng có khớp với hình dạng được mã hóa của mật khẩu của bạn hay không.

Điều đó có nghĩa là mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu tương tự có thể đã được sử dụng bởi hacker. Dù sao, mật khẩu này không nên được sử dụng nữa.

Nếu mật khẩu của bạn được tìm thấy trong danh sách mật khẩu bị đánh cắp, bạn nên ngay lập tức thay đổi mật khẩu của mình. Bạn có thể tạo mật khẩu tốt để sử dụng trên trang công cụ tạo mật khẩu ngẫu nhiên của chúng tôi.

Nên kiểm tra mật khẩu của bạn mỗi khi xảy ra một vụ việc đột nhập mật khẩu lớn hoặc khi bạn muốn đảm bảo rằng các tài khoản quan trọng nhất của bạn đang được bảo mật thực sự.